IMONED: Nuotolinio mokymosi žinių ir įgūdžių tobulinimas mokytojams (Nr. 2020-1-ES01-KA201-082730)

Apie projektą

Projektas IMONED skirtas mokytojams. IMONED mokymo programa mokytojams suteiks išsamių žinių apie efektyvaus nuotolinio mokymosi organizavimą, plėtrą ir įgyvendinimą. Projekto metu sukurti rezultatai suteiks žinių apie pedagoginį ir technologinį požiūrius į nuotolinį mokymąsi ir suteiks reikalingus įgūdžius dirbant nuotoliniu būdu, mokytojai sužinos daugiau apie nuotolinio mokymosi ir mokymo galimybes.

Projekto metu bus sukurti du rezultatai:

Intelektinis produktas 1 – metodologija mokytojams kaip kurti ir teikti nuotolinius mokymus.

Intelektinis produktas 2 – technologinių įrankių rinkinys mokytojams.

Plačiau apie projektą galite susipažinti www.imoned.eu  MENNET: Mokymo tinklas, skirtas palengvinti įgūdžių tobulinimą (No.2018-1-LT01-KA204-046946)

Apie projektą

MENNET paspartins žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą, padės tobulinti įgūdžius, kurie leis lengviau integruotis į visuomenę. Tai bus pasiekta teikiant mokymus virtualioje aplinkoje, kur kvalifikuoti mokytojai ir instruktoriai taikys suaugusiems skirtus mokymosi metodus ir išnaudos skaitmeninio mokslo teikiamas galimybes. Kiekvienam įgūdžiui skirti skaitmeniniai moduliai bus nemokamai pateikiami internetiniame tinklapyje, 5 kalbomis. 

Projekto tikslai

1. Įvertinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų, kompetenciją rašyti, skaityti, skaičiuoti ir naudoti kompiuterį;
2. Skatinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų tolesnį tobulėjimą, pasinaudojant novatoriškais švietimo modeliais; sukuriant keturių skirtingų submodulių mokymo programą - skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių kompetencijų naudojimui.
3. Sukurti mentorystės platformą skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninės kompetencijos tobulinimui.  

Projekto tikslinės grupės: Žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turintys suaugusieji. 

Svetainė: http://mennet.beti.lt