Mūsų misija

VšĮ „Žmogiškųjų išteklių plėtros centro misija“ – tenkinti viešuosius interesus kuriant paslaugas susijusias su neformalaus švietimo plėtra skatinant inovatyvių priemonių diegimą bei praktinį pritaikymą švietime.